Thống kê được thực hiện cuối tháng 5/2019 trên 2 kênh chính là FacebookYoutube. Nếu những con số thống kê này phù hợp với chiến dịch truyền thông của bạn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Facebook
screenshot_64-8014366
screenshot_66-6570525screenshot_67-8339513screenshot_68-9109382screenshot_69-5840683
Những post tương tác nhiều nhất
screenshot_59-7052659
screenshot_60-2606483 screenshot_61-5747443 screenshot_62-8152340
screenshot_55-3110002 screenshot_56-9410478 screenshot_57-7305884 screenshot_58-8197181
Youtube
screenshot_63-4547414
screenshot_70-6472933
screenshot_71-6692096 screenshot_72-6766450 screenshot_73-9103875 screenshot_74-4363001